Diagnostyka i badania nieniszczące maszyn

 

Bezpieczeństwo i niezawodność to jedne z cechy maszyn, które działają w przemyśle. Aby maszyny nie stwarzały zagrożenia i nie ulegały awariom należy prowadzić nieustanną diagnostykę. Możliwe jest wczesne wykrywanie pęknięć, zmian porowatości, rozwarstwienia czy zmęczenie materiału.

Jaki jest cel badań nieniszczących?

badania nieniszcząceSystematyczne badania nieniszczące pozwalają na wczesne wykrycie przyszłych usterek, mogących wystąpić w danej maszynie. Nieinwazyjnie badania sprawdzają stan poszczególnych elementów, ich ciągłość, kształt oraz wszelkie ich odchylenia od normy. Dzięki sprawnemu działaniu możliwe jest wymienienie jednej części, zanim mogłaby doprowadzić do dalszych awarii. Przedsiębiorstwa, które swoją działalność opierają o sprawne działanie maszyn nie mogą sobie pozwolić na ich usterki. Poważne usterki maszyn mogą oddziaływać na cały proces produkcji, powodując kosztowne przestoje. Wyróżnia się kilka metod badań nieniszczących. Do podstawowej metody zalicza się metodę wizualną, która polega na obserwacji elementów za pomocą narządu wzroku za pomocą podstawowych narzędzi takich jak lupa, stetoskop czy endoskop. Metoda ta jest niedokładną metodą i dlatego stanowi często wstępne rozpoznanie, które wykonywane jest przed przejściem do bardziej dokładnej metody. Inną z metod jest badanie za pomocą specjalnego penetratu. Dzięki tej metodzie wykrywane są nieciągłości, wszelkiego rodzaju pęknięcia czy rozwarstwienia.

Sprawne maszyny to często podstawa działalności danego przedsiębiorstwa. Poprawna diagnostyka i badania nieniszczące maszyn pozwalają na wykrycie przyszłych usterek, i dzięki temu możliwe jest ich zapobiegnięcie. Cały czas rozwija się metody badań, aby jeszcze precyzyjniej lokalizować możliwe źródło nieprawidłowości w działaniu maszyny.