Jak przebiega terapia uzależnień?

Każdy człowiek ma swoje słabości i trudne momenty w życiu, z którymi radzi sobie lepiej lub gorzej. Część osób ucieka się jednak do najbardziej destrukcyjnych nawyków, czyli uzależnień. Do walki z nimi niekiedy nie wystarczy silna wola i samozaparcie. W zaawansowanych przypadkach niezbędna może być specjalistyczna pomoc. 

Jakie uzależnienia leczy ośrodek odwykowy? 

terapia uzależnień NFZOśrodki leczenia uzależnień mające podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia oferują pomoc psychoterapeutyczną dla osób uzależnionych od różnego rodzaju substancji psychoaktywnych. Program terapeutyczny polega na lepszemu poznaniu samego siebie – zgłębieniu swoich emocji i potrzeb. Niezbędny może być detoks, czyli nagłe i całkowite odstawienie szkodliwej substancji: opiatów, kokainy czy leków. Specjaliści prowadzą pacjenta przez ścieżkę zdrowienia za pomocą odpowiednich metod. Nauczą chorego radzenia sobie z chęcią sięgnięcia po używkę i przedstawią mechanizmy uzależnienia, aby uświadomić mu, przez co przechodzi. Pomogą mu na nowo zbudować swoją tożsamość i przygotować do życia poza ośrodkiem. Terapia uzależnień NFZ jest przeznaczona dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków czy hazardu. Do przyjęcia w ośrodku niezbędne są takie dokumenty jak dowód osobisty, ważne skierowanie lekarskie, dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne. Zapewniony jest nocleg, wyżywienie, opieka lekarska i psychiatryczna oraz kilkutygodniowy program terapeutyczny. Niezbędna jest wcześniejsza rejestracja i oczekiwanie na wolne miejsce. 

Starający się o przyjęcie do ośrodka uzależnień pacjenci powinni pisemnie wyrazić zgodę na leczenie i zgłosić się do placówki w stanie całkowitej trzeźwości. Zalecane jest, aby zgłaszający się do przyjęcia posiadali środki higieny, ręcznik, piżamę, pantofle, sztućce i dres. W przypadku leczenia osób uzależnionych niezwykle ważne jest konsekwentne i systematyczne działanie, a każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia.