Obowiązki przedstawiciela transportu

Bardzo wiele firm, które specjalizują się w wykonywaniu usług transportu i spedycji towarów wykonuje swoje usługi częściowo na terenie innych państw. W przypadku, gdy jest to państwo należące do Unii Europejskiej konieczne jest stosowanie przepisów prawa pracy, które obowiązuje w danym kraju.

Wybór przedstawiciela pracowników we Francji

rekomendowany przedstawiciel transportu we francjiZwiązane jest to z kompleksową regulacją prawa unijnego. Bardzo często poza zapewnieniem płacy minimalnej, której stawka jest rzecz jasna inna niż w Polsce pracodawca może mieć dodatkowe obowiązki. Przykładowo, gdy transport wykonywany jest na terenie Francji konieczne jest ustanowienie tak zwanego przedstawiciela wszystkich pracowników na terenie kraju. Taka osoba pełni zatem bardzo ważną funkcję. Dokonuje ona nie tylko weryfikacji realnego czasu pracy poszczególnych pracowników na terenie takiego państwa, ale również nalicza w odpowiedni sposób stawki godzinowe. Inna obowiązuje bowiem w dni powszednie, a inna w weekendy. Dodatkowo konieczne jest sprawdzenie, czy pracownik nie wykonywał pracy w święto. Jednocześnie taka osoba odbiera od pracowników informacje o przekroczeniu granicy. To oczywiście tylko jedne z podstawowych zadań tej osoby. Warto jest w związku z tym sprawdzić, czy na pewno osoba, którą wskażemy do wykonywania tego rodzaju obowiązków posiada kompetencje w tym kierunku. Warto jest zatem sprawdzić, kto może pełnić funkcję taką jak rekomendowany przedstawiciel transportu we francji. Konieczna jest tutaj między innymi znajomość przepisów.

Na szczęście w wielu wypadkach przedsiębiorcy, którzy wykonują tego rodzaju usługi na terenie danego kraju posiadają świadomość swoich obowiązków. W związku z tym bardzo często osoby powoływane na stanowisko przedstawiciela pracowników bardzo łatwo są w stanie zapewnić nam realizację powierzonych im obowiązków na najwyższym możliwym poziomie.