Po co stosuje się bramy przeciwpożarowe?

Na rynku obserwowane jest zwiększone zapotrzebowanie na nieruchomości rożnego typu. Każdy powstający budynek musi spełniać rygorystyczne normy oraz wymagania. Dotyczy to w szczególności dużych obiektów, gdzie jednocześnie może przebywać wiele osób. Właśnie tam należy zadbać żeby wszystkie osoby znajdujące się w przestrzeni zamkniętej były w pełni bezpieczne. Jednym z większych zagrożeń, które mogą wystąpić jest z całą pewnością pojawienie się otwartego ognia.

Skuteczne zabezpieczenia przeciwpożarowe

bezpieczna brama ppoż rolowanaStanowi on bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego jak i również zgromadzonego mienia. W celu ochrony stosowane są różne środki zapobiegawcze. Przykładem może być chociażby bezpieczna brama ppoż rolowana, której zadaniem jest stworzenie przejścia pomiędzy strefami pożarowymi w obiekcie. Konstrukcja taka jest najczęściej wykorzystywana w pomieszczeniach magazynowych, biurowcach czy szpitalach. Warto wspomnieć, że bramy przeciwpożarowe mogą być otwierane ręcznie lub mechanicznie. Każda brama wyposażona jest w specjalny trzymacz elektromagnetyczny, który umożliwia zamknięcie jej w warunkach pożaru. Pozwala to bezpiecznie opuścić budynek osobom znajdującym się w zagrożeniu. Bardzo dużą zaletą wyżej opisywanych konstrukcji jest możliwość zdławienia ognia w jednej strefie pożarowej co uniemożliwia jego dalsze rozprzestrzenianie się.

Tego typu konstrukcje muszą przejść szereg badań i testów zanim zostaną wprowadzone na rynek. Potwierdzeniem spełnienia wszelkich obowiązujących norm są certyfikaty i atesty wystawiane przez jednostki do tego celu uprawnione. Tylko takie wyroby mogą być stosowane w budownictwie, gdzie wymagane jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przeciwpożarowej. Dzięki temu osoby znajdujące się w obiekcie mogą spokojnie realizować założone działania.