Sale językowe w szkołach

 

Kiedyś, sale lekcyjne nie różniły się między sobą. Każda z nich była wyposażona w ten sam sposób. W salach znajdowały się ławki z krzesłami, biurko nauczyciela oraz tablica z kredą. Obecnie, sale szkolne zmieniają się i dostosowują do potrzeb nauczycieli i uczniów. W salach znajdują się między innymi komputery, telewizory, tablice interaktywne i projektory.

Pracownie językowe w szkołach

nowoczesna pracownia językowaKażda szkoła posiada w swoją ofertę językową. Najpopularniejszym językiem obcym jest język angielski i to jego uczniowie uczą się najchętniej. Jednak nauka obcego języka nie należy do łatwych. Zapamiętać należy wiele słów, a także zasad ortografii. Do ułatwienia uczniom tego zadania, w szkołach znajdują się specjalne pracownie. Taka nowoczesna pracownia językowa posiada wyposażenie, które jest pomocne do nauki obcych języków. Tego typu sale posiadają kilka komputerów. Ich liczba dostosowana jest do liczby uczniów biorących udział w lekcji. Przy każdym stanowisku znajdują się również słuchawki i mikrofon. Nauczyciel często posługuje się specjalnymi programami komputerowymi do nauki języka obcego. Dzięki słuchawkom, każdy z uczniów może dokładnie usłyszeń słowa w obcym języku i w ten sposób zapamiętać ich wymowę. Oprócz tego nauczyciel posługuje się projektorem i tablicą interaktywną, dzięki której lekcje nie są nudne.

Pracownie językowe znajdują się w coraz większej liczbie szkół. Są znacznym ułatwieniem dla nauczyciela do prowadzenia lekcji. Uczniowie natomiast z zainteresowaniem mogą korzystać z wyposażenia tego typu sali i w skupieniu zdobywać nową wiedzę. Uczniowie są bardziej skoncentrowani i biorą czynny udział w zajęciach lekcyjnych, pozbywając się przy tym oporów w mówieniu w obcym języku. Sale przeznaczone są dla niewielkiej ilości osób, dzięki czemu poprawiają komfort nauki.