Właściwości izotaktycznego polipropylenu

Organiczny związek chemiczny jakim jest polipropylen to termoplastyczny polimer produkowany w procesie polimeryzacji łańcuchowej z monomeru propylenu. Polipropylen należy do grupy poliolefin i jest częściowo krystaliczny i niepolarny. Jest białym, odpornym mechanicznie materiałem o wysokiej odporności chemicznej.

Chemiczne i fizyczne właściwości polipropylenu

polipropylen ppWłaściwości polipropylenu są podobne do polietylenu, ale jest nieco twardszy i bardziej odporny na temperaturę. Polipropylen jest drugim co do wielkości po polietylenie tworzywem towarowym i jest często stosowany do pakowania i etykietowania. Chemicy Phillips Petroleum J. Paul Hogan i Robert Banks po raz pierwszy spolimeryzowali propylen w 1951 r. Propylen został po raz pierwszy spolimeryzowany na krystaliczny polimer izotaktyczny przez Giulio Natta oraz niemieckiego chemika Karla Rehna w marcu 1954 r. To pionierskie odkrycie doprowadziło do komercyjnej produkcji polipropylenu izotaktycznego na dużą skalę przez włoskie przedsiębiorstwo Montecatini (od 1957 r.). Polipropylen syndiotaktyczny został również po raz pierwszy poddany syntezie przez Natta i jego współpracowników. Po polietylenie, polipropylen pp jest najbardziej dochodowym tworzywem sztucznym, którego przychody do 2019 r. przekroczyły 145 mld USD. Przewiduje się, że do 2021 roku sprzedaż tego surowca będzie rosła w tempie 5,8% rocznie.

Pod wieloma względami polipropylen jest podobny do polietylenu, zwłaszcza pod względem zachowania roztworu i właściwości elektrycznych. Grupa metylowa poprawia właściwości mechaniczne i odporność termiczną, choć oporność chemiczna maleje. Właściwości polipropylenu zależą od ciężaru cząsteczkowego i rozkładu ciężaru cząsteczkowego, krystaliczności, rodzaju i proporcji komonomeru (jeśli jest stosowany) oraz izotaktyczności.