Właściwości soli drogowej

Wraz z nadejściem zimy ulice, chodniki i inne ciągi komunikacyjne stają się trudniejsze do przebycia. Nawierzchnia staje się śliska a podróżowanie po niej – bardziej niebezpieczne. O ile sam śnieg można łatwo odgarnąć, o tyle lód sprawia o wiele więcej problemów. Nie można się go tak łatwo pozbyć. Z tego powodu posypuje się drogi w okresie zimowym różnymi substancjami: piaskiem, solą, chlorkiem wapnia.  

Sól na oblodzone drogi 

sól drogowaWszystko po to, by śnieg i lód łatwiej się rozpuszczał i można było przemieszczać się bez większych trudności. Chlorek sodu jest chyba najczęściej stosowanym środkiem do zwalczania oblodzeń. Wykazuje bowiem dużą skuteczność jako rozpuszczalnik śniegu i lodu. Skutecznie roztapia lód oraz śnieg, ułatwiając pieszym i zmotoryzowanym przemieszczanie się do celu. Stosuje się ją na ulicach, parkingach, peronach, przystankach, chodnikach, schodach zewnętrznych i pozostałych ciągach komunikacyjnych. Istnieją normy, które regulują właściwości soli, aby mogła byś stosowana do rozmrażania zimowych śliskości. Sól drogowa dostępna jest w różnych granulacjach i składach chemicznych, które jednak zawsze muszą trzymać się określonych ram. I tak na przykład zawartość chlorku sodu nie może być mniejsza niż 90 procent. Ponadto im większa rafinada, tym sól wolniej rozpuszcza się w wodzie i może dłużej działać. Często sól wzbogacana jest o dodatkowe składniki. Są to zwykle antyzbrylacze, które zapobiegają zbijaniu się soli w trudne do rozdrobnienia grudy.

Czasami obecny jest tam piasek. Substancje nierozpuszczalne w wodzie nie mogą przekraczać 8 procent ogólnej zawartości mieszaniny. Sól drogową można przechowywać oraz transportować luzem. Może ona być w ten sposób składowana, wymaga to tylko twardego podłoża. Dla ułatwienia pakowana jest czasem w worki o pojemności 10, 25 lub 1000 kg.