Zabezpieczenia wewnętrzne sieci firmowej

Firmowy intranet był bardzo wygodną i przydatną alternatywą do bezpośredniego podłączenia do internetu. Wewnętrzna sieć pozwalała na szybką i bezproblemową komunikację między pracownikami każdego szczebla, bez względu na szybkość sieci zewnętrznej. Jednak połączenie z internetem było wymagane do szerszej komunikacji, i musiało być zabezpieczone.

Kontrola dostępu zewnętrznego do firmowego intranetu

kontrola dostępu do sieci firmowejPrzede wszystkim, w firmowej sieci znajdowało się wiele informacji poufnych, dostępnych tylko wyższemu kierownictwu. Niezabezpieczony dostęp do internetu oznaczałby możliwość utraty owych danych, lub też przeciekowi do nieupoważnionych osób. Nie mogąc sobie pozwolić na takie ryzyko, została przez nas wprowadzona kontrola dostępu do sieci firmowej. Miała ona dwa poziomy. Pierwszym była autoryzacja użytkownika sieci, wprowadzona w taki sposób, by żadna osoba lub też program nie mogła dokonywać jakichkolwiek zmian w firmowych plikach bez odpowiedniego kodu autoryzującego. Drugim poziomem była zapora, blokująca całkowicie dostęp do intranetu jakichkolwiek programów nie posiadających firmowego certyfikatu. Było to zabezpieczenie nie tylko przed ingerencją osób spoza firmy, ale również zapobiegało ono instalacji szkodliwych programów przez samych pracowników, oraz uniemożliwiało ściąganie jakichkolwiek plików i programów z sieci. Tak ciasny system zabezpieczeń oznaczał, iż sieć firmowa była całkowicie bezpieczna i niezależna od zabezpieczeń internetowych.

Dzięki aktywnemu systemowi raportowania, informatycy nadzorujący intranet mieli stałą kontrolę i wgląd we wszelkie próby nieautoryzowanych połączeń, dzięki czemu mogli sprawnie i szybko reagować na każde błędy zapory. Nowe zabezpieczenia sprawdziły się na tyle, iż od ich instalacji nie zanotowaliśmy żadnego naruszenia bezpieczeństwa sieci.